สีทาบ้านเสริมหลักฮวงจุ้ย ทาแล้วรวย!! ทาแล้วเฮง!! มาดูกัน!!!

0
1878

หลักฮวงจุ้ยสีทาบ้าน

“บ้าน” คือ สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต ที่เราและครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่ไปจนแก่จนเฒ่า จนชั่วลูกชั่วหลาน การตกแต่งบ้านจึงเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจในรายละเอียดให้มาก แม้กระทั่งการเลือก สีทาบ้าน ให้ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้าน เพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีความสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง นำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในครอบครัว พาโชคลาภ และความร่ำรวยให้กับคนในบ้าน อีกทั้งการเลือกสีบ้านยังส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงาน และการเงิน ทำให้อยู่แล้วเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

หลักฮวงจุ้ยสีทาบ้าน

ความเชื่อเรื่องสีตามหลักฮวงจุ้ย “สี” สามารถแทนค่าพลังงานในธาตุต่างๆ  คือ ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้  ซึ่งแต่ละธาตุก็มีพลังงานที่แตกต่างกันไป หลักการเลือกสีบ้านจึงแบ่งออกได้ ดังนี้

ความเชื่อเรื่องสีตามหลักฮวงจุ้ย

เลือกสีทาบ้านตามยุคสมัย เช่น ยุคสมัยนี้นิยมเลือกสีทาบ้านแนวเอิร์ธโทน สีน้ำตาล ซึ่งสีโทนนี้เหมาะกับคนธาตุดิน เพราะเกี่ยวกับสร้างโอกาส จะทำให้รับพลังโชคดี ด้านการเงิน การงาน  ส่วนในตัวบ้านทาได้ทั้งสีน้ำตาลและสีขาว  เพราะเป็นสีแห่งศูนย์รวมพลังงานโชคดี

แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย

เลือกสีทาบ้านตามทิศทาง ซึ่งแต่ละทิศก็แทนด้วยธาตุต่างๆ การเลือกสีทาบ้านภายนอกให้ใช้ประตูหน้าบ้านเป็นหลัก ส่วนภายในให้ใช้โทนอ่อนลงมา เพื่อให้รู้สึกโปร่ง สว่าง สบายตา ไม่อึดอัด ต่อไปเราไปดูสีมงคลประจำทิศกัน

ทิศฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยทิศเหนือ

สีทาภายนอก ได้แก่ ใช้สีโทนฟ้า สีเขียว  ได้แก่ สีเทา สีเขียว สีฟ้า

สีทาภายใน ได้แก่ ใช้โทนสีเขียวอ่อน

ฮวงจุ้ยทิศใต้

สีทาภายนอก ได้แก่ ใช้สีโทนแดงส้ม ได้แก่ สีครีม สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีเอิร์ธโทน

สีทาภายใน ได้แก่ ใช้โทนสีเขียวอ่อน

ฮวงจุ้ยทิศตะวันออก

สีทาภายนอก ได้แก่ โทนสีธรรมชาติ ได้แก่ สีเนื้อไม้ สีชมพู สีแดง สีเขียว สีเขียวอ่อน

สีทาภายใน ได้แก่ โทนสีฟ้าอ่อน

ฮวงจุ้ยทิศตะวันตก

สีทาภายนอก ได้แก่ สีฟ้า สีขาว สีเงิน สีเทา

สีทาภายใน ได้แก่ สีฟ้าอ่อน

เสริมดวงการเงิน

การเลือกสีทาบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย จะทำให้ส่งผลถึงความร่ำรวย และความสำเร็จของทุกคนในบ้านด้วย บ้าน คือ ชีวิตของเรา บ้าน คือ ตัวตนของเรา หากเราอยู่บ้านแล้วมีความสุข ความสบายใจ ก็จะส่งผลถึงเรื่องอื่นตามมา

ดังนั้น เราไปดูกันว่า การเลือกสีทาบ้านตามหลักฮวงจุ้ย แต่ละสี มีความหมายอย่างไร และส่งเสริมด้านใดบ้าง และถ้าต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยต้องเลือกทาสีอะไร

ความหมายของสีตามหลักฮวงจุ้ย

ความหมายของสีตามหลักฮวงจุ้ย

สีขาว เหมาะสำหรับคนที่ทำงาน หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การเสนอผลงาน  ไอเดียแปลกใหม่ต่างๆ สีขาวจะส่งเสริมด้านการคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็ก

สีฟ้าและสีม่วง เป็นสีแห่งความร่ำรวย และโอกาส รวมถึงโอกาสได้ทำงานที่ดี ได้รับผลตอบแทนสูง มีช่องทางที่ดีในชีวิตมากขึ้น

สีเขียวและสีม่วง เป็นสีแห่งความร่ำรวย สีแห่งการเจริญเติบโต  สีแห่งสุขภาพที่ดี  ส่งผลทำให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการงาน การเงิน สุขภาพแข็งไม่เจ็บป่วย และไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน

สีแดงและสีชมพู เป็นสีแห่งความมั่นคง ทั้งทางสถานะทางสังคม ส่งเสริมในเรื่องของความรัก ทำให้มีคนชื่นชอบ รักใคร่ มีคนสนับสนุน

สีน้ำตาล เป็นสีแห่งสุขภาพ จะทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไม่ป่วย หรือเป็นโรคร้ายแรง

สีน้ำตาลอมเทา สีหม่น เป็นสีแห่งความมั่นคงในชีวิต มีรากฐานครอบครัวที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี  ชีวิตในครอบครัวราบรื่น ไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาเบาะแว้ง ทำให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวดีขึ้น

สีเหลือง สีทอง สีเบจ เป็นสีแห่งความมั่นคงในชีวิต  ส่งเสริมด้านการศึกษาของคนในบ้าน ทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน

เมื่อทราบความหมายของสีกันแล้วว่า สีไหนมีความว่าอย่างไร ส่งเสริมด้านไหนบ้าง  อยากร่ำรวยมั่งคั่งต้องทาสีอะไร ต่อไป เราดูสีประจำวันเกิด ว่าคนเกิดวันไหน เหมาะกับการเลือกสีทาบ้านสีอะไร จะได้เลือกทาสีบ้านตรงตามหลักฮวงจุ้ย ได้ถูกต้อง